วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ยินดีต้อนรับ


วันแรกของการเรียนรู้เรื่อง Web Blog รู้สึกดีค่ะ ได้เรียนรู้ในเรื่องที่ใกล้ๆตัว
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการสร้างเว็บบล็อก ณ ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น: